Uniswap (UNI)

uniUniswap (UNI) er et token laget av børsen Uniswap.

Nettside: https://uniswap.org

Gjør alltid egen research. Det er ingen garanti for at informasjonen over er korrekt, oppdatert, eller at engelsk til norsk er riktig oversatt.