PulseChain (PLS)

plsPulsechain er en hard fork av Ethereum (17% raskere) og ble lansert i 2023. Målet er å øke verdien til Ethereum. Følgende tiltak vil bidra til å øke verdien til Ethereum: Redusere avgifter ved å dele lasten. Berike ETH-brukere ved å gjenopprette brukssaker som tidligere har blitt utelukket. Berike ERC20 og NFT-brukere ved å lansere den største airdropen noensinne. Gjøre det lettere å bruke med MetaMask-wallet. Redusere PulseChain-avgifter og betjene flere brukere. Fjerne forurensning ved å erstatte bevis på arbeid (proof of work) med bevis på innskudd (proof of stake). Forbedre spillteori ved å redusere utstedelse av PLS tokens. Styrke PulseChain-innehavere ved å la dem bruke $PLS tokens til å aktivere validatorer og tjene PLS tokens for å sikre nettverket.

Nettside: https://pulsechain.com

Gjør alltid egen research. Det er ingen garanti for at informasjonen over er korrekt, oppdatert, eller at engelsk til norsk er riktig oversatt.