PulseChain (PLS)

plsPulsechain er en hard fork av Ethereum (17% raskere) og ble lansert i 2023. Målet er å øke verdien til Ethereum. Følgende tiltak vil bidra til å øke verdien til Ethereum: Redusere avgifter ved å dele lasten. Berike ETH-brukere ved å gjenopprette brukssaker som tidligere har blitt utelukket. Berike ERC20 og NFT-brukere ved å lansere den største airdropen noensinne. Gjøre det lettere å bruke med MetaMask-wallet. Redusere PulseChain-avgifter og betjene flere brukere. Fjerne forurensning ved å erstatte bevis på arbeid (proof of work) med bevis på innskudd (proof of stake). Forbedre spillteori ved å redusere utstedelse av PLS tokens. Styrke PulseChain-innehavere ved å la dem bruke $PLS tokens til å aktivere validatorer og tjene PLS tokens for å sikre nettverket.

Flere kan nå claime 100.000 PLS tokens gratis (kvalifisering) til bruk på PulseChain-nettverket her.

Nettside: https://PulseChain.com, GoPulse.com

 

Hvordan claime 100.000 PLS tokens gratis

https://GoPulse.com/faucet (kvalifisering)

 

Ekte Desentralisert Finans (DeFi)


Hvordan bridge fra Ethereum til PulseChain

bridge.pulsechain.com hvor man kan bridge verdier fra Ethereum over til PulseChain kommer med IPFS støtte for mer desentralisert nettside-hosting, samt selv-hosting som gjør at man kan kjøre bridge lokalt på egen datamaskin som gjør at man dermed ikke lenger trenger å besøke nettsiden bridge.pulsechain.com for å bruke bridge.Hvordan bli PulseChain validator

PulseChain har i skrivende stund rundt 50 000 validatorer. For interesserte er det lett å bli en PulseChain validator takket være David Feder og validator scriptet hans. Kjør scriptet på en fersk Ubuntu Linux installasjon eller se video instruksjon her og her. Se flere video tutorials her. Forruten server trenger man 32 millioner PLS for å bli en PulseChain validator. Validatorer sikrer Pulsechain-nettverket og tjener en del av gas-avgiftene som belønning.

Se flere video instruksjoner her.


PulseChain ble opprinnelig opprettet for at det skulle bli billigere for HEX brukerne å bruke staking funksjonen, da Ethereum etterhvert ble dyrt for HEX stakes med mindre beløp.

Nettside: https://PulseChain.com, GoPulse.com

Gjør alltid egen research. Det er ingen garanti for at informasjonen over er korrekt, oppdatert, eller at engelsk til norsk er riktig oversatt.