HEX (HEX)

hexHEX er verdens første sparekonto med høy avkastning (i HEX) på blokkjede som kjører på PulseChain-nettverket (hard fork av Ethereum og 17% raskere) og Ethereum-nettverket. HEX på PulseChain -- og HEX på Ethereum -- er to separate mynter. Markedet har bestemt at HEX på PulseChain-nettverket er den offisielle HEX.

HEX fungerer som et innskuddsbevis eller Certificate of Deposit og opererer basert på tillitsfri avkastning via mining, uten noen tredjepart eller mellommenn. Destod lengre man sparer destod mer HEX sitter man igjen med når den satte sparingstiden er fullført. Tillitsfri avkastning - via mining du gjør selv - betyr at brukerene kan stole på systemet uten å måtte bekymre seg for dårlige aktører. HEX er et ferdig produkt. Det eksisterer ikke noe veikart, firma, organisasjon, mellommenn eller ansatte som må lønnes. HEX er en enkel dog avansert uforandelig smartkontrakt med to uavhengige sikkerhetsrevisjoner. Man kan dermed være trygg på at HEX er bygget på et godt sikret og testet rammeverk som minimerer angrepsvektorer. HEX er muligens første mynt ute med to uavhengige sikkerhetsrevisjoner. Chainsecurity.com og CoinFabrik.com er blant de beste og mest anerkjente leverandørene av denne typen revisjoner i verden. HEX security audit by CoinFabrik.com, HEX economics audit by CoinFabrik.com.

HEX er 100% DeFi - Desentralisert Finans.

Alle som hadde HEX på Ethereum da PulseChain mainnet ble launchet fikk en nøyaktig kopi av myntene sine på PulseChain. F.eks. hadde man 5000 HEX på Ethereum da PulseChain gikk live, så fikk man også 5000 HEX på PulseChain. Inkludert aktive HEX stakes.

HEX på PulseChain best

I skrivende stund så er HEX på PulseChain mer verdt enn HEX på Ethereum. Dette fordi HEX på PulseChain er enklere å stake/unstake da Gas prisene på PulseChain er mange ganger rimeligere enn på Ethereum. Det er selvsagt ingen som vet om Gas problemene på Ethereum blir fikset en eller annen gang i fremtiden og at HEX staking på Ethereum dermed blir like attraktivt som på PulseChain. En av hovedgrunnenne til at PulseChain ble launchet var for å gjøre staking rimeligere for HEX brukerne.

Kjøpe HEX på PulseChain: Bridge over f.eks. WPLS på Ethereum, til PLS på PulseChain, og kjøp deretter HEX med PLS tokens på PulseX.com eller GoPulseX.com. Man kan også handle PLS gjennom tredjepartsleverandører. Les mer på pulsechain.com/buy. Flere kan også claime 100.000 PLS tokens gratis her (kvalifisering.)

Effektiv guide for nybegynnere
https://HEXscout.com/start

Nettside: https://HEX.com
Nettside: https://HEXcrypto.com (s/ WalletConnect 2.0)
Nettside: https://HEXscout.com (stats, portfolio, kjøp, support)
Kjøp: https://HEXscout.com/start/buy
NB: Markedet har bestemt at HEX på PulseChain er den offisielle HEX.
Chart: GoPulse.com (Hvite chart ikonet i HEX vindu)
Chart HEX på Ethereum: uniswap.vision
Staking/Mining: https://go.HEX.com (PulseChain & Ethereum)
Staking/Mining: https://HEXscout.com/stake (for nybegynnere)
Trade: PulseX.com, GoPulseX.com
Trade HEX på Ethereum (ERC20) direkte: https://ethHEX.com
HEXscout Android app: https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.cardio.hexscout
HEXscout iOS app: https://apps.apple.com/de/app/hexscout/id6475358499?l=en-GB
HEX vs Bitcoin: https://hex.com/techspecs

 

HEX | HEX på Pulsechain | Valutakalkulator

HEX (PRC-20)
på PulseChain
Kryptokalkulator

HEX til NOK
HEX til USD
HEX til EUR

NOK til HEX
USD til HEX
EUR til HEX

HEX (ERC-20)
på Ethereum
Kryptokalkulator

HEX til NOK
HEX til USD
HEX til EUR

NOK til HEX
USD til HEX
EUR til HEX

HEX har utviklet en unik betalingsmåte. I stedet for å betale minere slik bitcoin gjør så betaler HEX stakere. Staking i HEX vil si å låse HEX tokens i X antall dager, fra 1 dag til 5555 dager, alt etter hva brukeren selv bestemmer. Det er ikke nødvendig å stake HEX tokens om man ikke ønsker det. HEX systemet fungerer ved å belønne de som staker HEX på kort og lang sikt. Jo lengre man staker jo mer HEX sitter man igjen med når stake er fullført; via mining man gjør selv, altså uten en tredjepart eller mellommenn. Det er du alene som gjør arbeidet, direkte med smartkontrakten.

HEX stakere bør passe på å holde det dem lover. Kansellerer man en stake før avtalt tid så risikerer man å ikke bare miste avkastning/bonus-beløpet men også store deler av beløpet man opprinnelig gikk inn med. Dette er bare ett av mange pumpamentals i HEX for å sørge for at prisen holder seg og at stakerene holder seg til avtalen. En generell huskeregel er at om minst 50% av stake er fullført, minimum 90 dager, så får man igjen beløpet man opprinnelig gikk inn med. Trukket bonus beløp (penalties) blir fordelt på aktive stakere og OA; HEX opphavsadressen. Husk å sette datoer på kalenderen for når en stake er ferdig. Glemmer man å lukke en stake innen 14 dager etter at den den er ferdig så vil bonusen gå ned med 1% hver uke. Trukket bonus beløp blir også her fordelt på aktive stakere og OA.

I stedet for å holde kryptavaluta i en lommebok mens den svekkes av inflasjon så gir HEX oss en ny måte å tjene på. HEX Staking har den ekstra bonusen at du midlertidig fjerner (brenner) HEXene dine fra circulation supply som dermed øker prisen. Du miner selv nye HEX når stake er fullført. Lave inflasjonsrater brukes til å øke fortjenesten til HEX stakere, i motsetning til de som bare holder HEX uten å stake.

Med HEX så eksisterer det ingen tredjepart eller mellomledd som gjør arbeid på dine vegne. Det er du alene som miner dine egne HEX tokens når du fullfører en stake--ergo det er du alene som betaler deg selv når du avslutter en stake til avtalt tid.

Man kan selv velge hvor mange dager man ønsker å stake og hvor mange stakes man ønsker å sette opp. En stake har en varighetsgrense på 5555 dager som er ca 15 år, men du kan også sette kortere stakes på f.eks. én dag, en uke, en måned osv.

Man trenger ikke stake HEX om man ikke ønsker det.

HEX Shares er viktig å merke seg om man ønsker høyest mulig avkastning på staked HEX. Prisen på HEX shares går opp daglig og man får mindre shares for hver eneste dag man venter med å stake. Destod tidligere du er med å stake destod flere shares per HEX får du. Høyere andel shares gir større andel avkastning i HEX tokens. Lange stakes belønnes med 20% ekstra shares per år (opptil 10 år.)

Det antas jo flere som avslutter stakes jo større blir andelen HEX shares til aktive langtidsstakere i HEX staking pool, spesielt på lengre stakes med 7 til 15 års varighet da slike stakes fremdeles har det opprinnelige høye antallet HEX shares dem begynte med.

Staking bonuser i HEX

LongerPaysBetter bonus:
Flere dager = større andel shares / avkastning i HEX tokens

BiggerPaysBetter bonus:
Større staking beløp = større andel shares / avkastning i HEX tokens

Les mer: APY i HEX

 

Komme i gang

https://HEXscout.com/start (med forklaring)

 

Hvordan kjøpe HEX

https://HEXscout.com/start/buy (med forklaring)

NB: Markedet har bestemt at HEX på PulseChain er den offisielle HEX.

 

Hvordan stake/mine HEX

https://HEXscout.com/stake (med forklaring)

- https://www.youtube.com/watch?v=49Ovn-a2eEw

 

HEXscout Android app

https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.cardio.hexscout

 

HEXscout iOS app

https://apps.apple.com/de/app/hexscout/id6475358499?l=en-GB 

 

HEX prisen live

Beste nettsidene å følge HEX prisen er

1. GoPulse.com
HEX (PulseChain) og eHEX (Ethereum (nederst)) viser i samme vindu/modul.

2. https://HEXscout.com/market

 

HEX konferansen

https://HEXconference.com

2024: https://www.youtube.com/watch?v=dUbSuGH4L6k&list=PLV8lO2NkXH1ReJJI4y2ZeFp-NrOnpSYUN

2023, 2022, 2021.

 

Ekte Desentralisert Finans (DeFi)

go.HEX.com hvor man kan sende, stake og unstake HEX ble nylig oppdatert i november 2023. go.HEX.com viser nå ikke bare flere nettsteder (inkludert IPFS; tenk bittorrent løsning for nettsidehosting men sikrere) hvor man kan gjøre akkurat som man pleide på go.HEX.com, men også verktøy som gjør det mulig å selv-hoste/kjøre lokalt på egen datamaskin: https://gitlab.com/pulsechaincom/hex-server/ - og det er viktig å se etter oppdateringer regelmessig når man bruker selv-hosting.

- https://www.youtube.com/watch?v=89DeUeFuzWA

- Se Windows video instruksjon
- Se Mac video instruksjon

Uniswap kan også kjøres lokalt på egen datamaskin for å trade HEX på Ethereum. Støtter Windows, Mac og Linux: https://gitlab.com/pulsechaincom/ethhex-uniswap-server/-/releases.

- Se video instruksjon (Husk: Gjelder HEX på Ethereum, ikke PulseChain.)

Bridge fra Ethereum til PulseChain

Flere kan nå claime 100.000 PLS tokens gratis på https://GoPulse.com/faucet (kvalifisering.)

bridge.PulseChain.com hvor man kan bridge verdier fra Ethereum over til PulseChain opererer med IPFS støtte for mer desentralisert nettside-hosting, samt selv-hosting som gjør at man kan kjøre bridge lokalt på egen datamaskin slik at man ikke lenger trenger å besøke nettsiden bridge.pulsechain.com for å bruke bridge, med mindre man oppdaterer. Det er viktig å se etter oppdateringer regelmessig når man bruker selv-hosting.

- https://www.youtube.com/watch?v=OQym3SH6A6I

PulseChain (hard fork av Ethereum og 17% raskere) har i skrivende stund rundt 50 000 validatorer. For interesserte er det lett å bli en PulseChain validator takket være David Feder og validator scriptet hans. Kjør scriptet på en fersk Ubuntu Linux installasjon eller se video instruksjon her og her. Se flere video tutorials her. Forruten server trenger man 32 millioner PLS for å bli en PulseChain validator. Validatorer sikrer Pulsechain-nettverket og tjener en del av gas-avgiftene som belønning.

PulseChain ble opprinnelig opprettet for at det skulle bli billigere for HEX brukerne å bruke staking funksjonen, da Ethereum etterhvert ble for dyrt for HEX stakes med mindre beløp. Alle som eide HEX på Ethereum da PulseChain mainnet ble lansert, mottok en eksakt kopi av myntene sine på PulseChain. For eksempel, hvis du hadde 1000 HEX på Ethereum da PulseChain ble aktivert, fikk du også 1000 HEX på PulseChain, inkludert aktive HEX-stakes.

HEX er ganske enkelt en smartkontrakt som ikke kan forandres. Det finnes ingen admin keys eller mellommenn som styrer. En HEX-bruker kommunisererer direkte med smartkontrakten på PulseChain eller Ethereum. Smartkontrakt-koden har to audits fra to meget respekterte firma i bransjen; Chain Security og Coin Fabrik og var en av de første myntene som tok den slags sikkerhet på alvor ved å ha auditene ferdige FØR launch. Audit fra Coin Fabrik kan leses her og her. Koden til HEX smartkontrakten er open source men kopibeskyttet og kan dermed ikke lovlig kopieres av andre.

HEX har hatt null nedetid og har fungert fint siden launch i desember 2019.

HEX gjør og har gjort som det står på boksen. Man kan stake HEX gjennom go.HEX.com ved å bruke en wallet som MetaMask eller Rabby Wallet og få mer HEX jo større beløpet og jo lengre man staker. Avbryter man stake før avtalt tid så blir man straffet og store deler av bonus beløpet som ventet kan bli trukket fra, alt etter hvor tidlig en stake blir avbrutt. Avbryter man en stake før 50% av staking tiden er fullført så risikerer man å miste store deler av (eller hele) beløpet man opprinnelig gikk inn med. Derfor er det viktig å holde det man lover når man lager HEX stakes. Uansett. Man trenger ikke stake HEX om det ikke er ønskelig. Man kan handle, holde og selge som det passer.

HEX Whitepaper kan leses her.


Sensur

Kjente krypto personligheter om HEX:
https://www.youtube.com/watch?v=rrTWCFNKToQ


Tweet fra Mar 13, 2023 

Tweet fra Mar 3, 2024


Enkelte marketcap/statistikk-aktører som CoinMarketCap, CoinGecko og et par andre viser ikke HEX korrekt på fremsidene sine
.

CoinMarketCap ble kjøpt opp og eies nå av den sentraliserte børsen Binance v/ tidligere daglig leder Changpeng Zhao, erstattet av R. Teng like etter forliket i november 2023.

- CoinPaprika viser HEX på fremsiden.
Yahoo Finance viser HEX på fremsiden selv om dem ser ut til å hente informasjonen sin fra CoinMarketCap. Går man derimot til CoinMarketCap sin nettside så viser ikke HEX på fremsiden.
- Forbes viser HEX på fremsiden.
- Etherscan viser HEX (Ethereum) på fremsiden.
- Nomics viste HEX på fremsiden. (til dem la ned (kjøpt opp?))

 
Tweet fra Sep 4, 2021

 

NB

Husk at ingenting er sikkert og i alle fall ikke med kryptovaluta. Selv om man får mer HEX jo mer og lengre man staker så er det selvsagt ingen garanti for at prisen på HEX vil holde seg. Prisen kan gå opp, holde seg som den er, eller gå nedover. På HEX.com står det følgende:


Nettside

https://HEX.com
https://HEXcrypto.com (støtter WalletConnect 2.0)
https://HEXscout.com (stats, portfolio, kjøp, support)

HEX kjøp

NB: Markedet har bestemt at HEX på PulseChain er den offisielle HEX.
https://HEXscout.com/start
(med forklaring)
https://PulseX.com (desentralisert børs, PulseChain)
https://GoPulseX.com (desentralisert børs, PulseChain)
https://HEX.com/buy (hvordan komme i gang)
https://PulseChain.com/buy (hvordan kjøpe PLS)
https://ethHEX.com (HEX "Classic" på Ethereum. eHEX kan også kjøpes på PulseChain-nettverket.)

Kjøpe HEX på PulseChain: Bridge over f.eks. WPLS på Ethereum, til PLS på PulseChain, og kjøp deretter HEX med PLS tokens på PulseX.com eller GoPulseX.com. Man kan også handle PLS gjennom tredjepartsleverandører. Les mer på pulsechain.com/buy. Flere kan også claime 100.000 PLS tokens gratis her (kvalifisering.)

HEX staking

https://go.HEX.com/stake
https://HEXscout.com/stake (for nybegynnere)

HEX vs Bitcoin

https://HEX.com/techspecs

HEX lenker

HEX visuell statistikk: lookintohex.com, hexdailystats.com, apphex.win, tsharedata.com/hex.html, hexcrypto.com
HEX informative videoklipp: HEX Clips (YouTube)
HEX sosiale media: Telegram, Twitter, Discord, Facebook, Instagram, Flere
HEX Twitter: HEXicans that focus on HEX, #HEX, $HEX
HEX grunnlegger Richard Heart: RichardHeart.com, Twitter, YouTube
HEX memes: reddit.com/r/hexmemes, t.me/hexmemes
HEX Telegram grupper: t.me/HEXcrypto, t.me/HEXnews, t.me/PLStrading, t.me/HEXdesign, t.me/HEXcharts, t.me/HEXNORDIC
HEX infografikk: hexgraphs.com
HEXscout Android app: https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.cardio.hexscout
HEX merch: hexmerch.com

Gjør alltid egen research. Det er ingen garanti for at informasjonen over er korrekt, oppdatert, eller at engelsk til norsk er riktig oversatt.