Rocket Pool (RPL)

rplRocket Pool er et desentralisert Ethereum Proof of Stake-pool som gir personer og bedrifter muligheten til å tjene renter på Ether (ETH) dem eier og tilbyr en full 3 parts API for bedrifter som ønsker å tilby brukerene sine Proof of Stake-tjenester. Rocket Pool (RPL) er et desentralisert lagringsnettverk som lar brukerene dele maskinvareressurserne sine for å oppnå bedre belønninger og høyere renteinntekter fra kryptovaluta-mining. RPL lar brukere dele sine maskinvareressurser for å oppnå høyere renteinntekter, samtidig som de holder kostnadene lave. RPL har også et unikt verktøy som lar brukerne automatisk og sikkert administrere mining-ressurserne sine, som gjør det mulig for brukerene å oppnå et høyere avkastningsnivå ved å dele maskinvareressurserne og kontrollere mining-aktivitetene.

Nettside: https://rocketpool.net

Gjør alltid egen research. Det er ingen garanti for at informasjonen over er korrekt, oppdatert, eller at engelsk til norsk er riktig oversatt.