Optimism (OP)

opOptimism er en Ethereum Layer 2 (L2) løsning sentrert rundt lave kostnader og brukervennlighet, lansert 2021. Siden Optimism ble designet for å ligne veldig på Ethereum så kan utviklere distribuere eksisterende kontrakter på blokkjeden. Optimism bruker optimistiske opprullinger (optimistic rollups) for å tilby brukerne billigere transaksjoner og en jevnere brukeropplevelse. OP er styre (governance) token for Optimism-nettverket. Optimism har kombinert hovednettet sitt med andre L2-kjeder for å danne en superkjede, med mål å slå sammen den nåværende silo-strukturen av L2-kjeder til en enkel interoperabel kjede og dermed forbedre brukeropplevelsen for L2-kjeder.

Nettside: https://optimism.io

Gjør alltid egen research. Det er ingen garanti for at informasjonen over er korrekt, oppdatert, eller at engelsk til norsk er riktig oversatt.