JUST (JST)

jstJUST (JST) er en desentralisert låneplattform på TRON-blokkjeden der man kan stake TRX token for å generere USDJ; en stablecoin med peg til US Dollar (USD). JUST ønsker å utvikle TRON-baserte DeFi protokoller. JST er mm et styrings- (governance) token som også kan mines ved handlinger som deponering, lån, tilføring av likviditet osv.

Nettside: https://just.network

Gjør alltid egen research. Det er ingen garanti for at informasjonen over er korrekt, oppdatert, eller at engelsk til norsk er riktig oversatt.