Everest (ID)

idEverest er en plattform som lar brukere engasjere seg i enhver transaksjon på en sikker, gjennomsiktig og kostnadseffektiv måte. Tilbyr bruk av digitale identiteter, elektroniske lommebøker, dokumenthåndtering, en regulert stablecoin og en rask hovedbok. Everest broer kløften mellom teknologiske, lovmessige og geografiske fragmenteringer av den 'virkelige økonomien' ved bruk av biometri og krypteringsteknologi for å opprette og bekrefte identiteter, kontoer og transaksjoner. Everest brukere og finansinstitusjoner kan opprette kontoer rimelig per kunde på noen minutter. ID er et styrings- (governance) token.

Nettside: https://everest.org

Gjør alltid egen research. Det er ingen garanti for at informasjonen over er korrekt, oppdatert, eller at engelsk til norsk er riktig oversatt.