Gemini Dollar (GUSD)

gusdGemini Dollar (GUSD) kombinerer kredittverdigheten og prisstabiliteten til den amerikanske dollaren med blockchain-teknologi og tilsyn fra amerikanske regulatorer. GUSD er en digital representasjon av kontanter som kan brukes til å interagere med krypto-økonomien. Verdens første regulerte stablecoin. ERC20 (Ethereum) token.

Nettside: https://gemini.com/dollar

Gjør alltid egen research. Det er ingen garanti for at informasjonen over er korrekt, oppdatert, eller at engelsk til norsk er riktig oversatt.