FUD

FUD betyr Fear, Uncertainty and Doubt. På norsk: Frykt, Usikkerhet og Tvil. Informasjon som gjør at folk selger. Negative nyheter i media kan være FUD. Noen fudder så dem kan handle mynter dem egentlig har tro på--billigere. Noen sprer eller er villige til å betale andre for å spre negativ informasjon (FUD) om prosjekt / mynter dem ikke liker, evt som blir sett på som konkuranse.

En annen versjon av FUD kan være folk man kaller bekymringstroll eller concern trolls. Bekymringstroll er en person som legger ut kommentarer på nettet med hensikt å forstyrre en diskusjon eller debatt. Utgir seg ofte som et bekymret medlem av fellesskapet / community, men argumentene deres er ofte bevisst provoserende, misvisende eller svada. Målet til et bekymringstroll er å så uenighet og forstyrre samtalen, eller å bare spre FUD, fremfor å bidra på en nøytral, positiv eller meningsfull måte.

Gjør alltid egen research. Det er ingen garanti for at informasjonen over er korrekt, oppdatert, eller at engelsk til norsk er riktig oversatt.