Forta (FORT)

fortForta er et desentralisert, samfunnsbasert overvåkingsnettverk som bruker sanntidsdeteksjon for å identifisere trusler og anomali på DeFi, NFT, styring, broer og andre Web3-systemer. Nodearbeidere skanner alle transaksjoner og blokk-ved-blokk-tilstandsendringer for utenomstående transaksjoner og trusler, og varsler abonnenter når problem oppdages. Gir verktøy for å bygge deteksjonsroboter og maskinlæringsmodeller for å avdekke unormal aktivitet. Sikret / styrt av smartkontrakter og bruk av FORT; et governnance og utility token.

Nettside: https://forta.org

Gjør alltid egen research. Det er ingen garanti for at informasjonen over er korrekt, oppdatert, eller at engelsk til norsk er riktig oversatt.