ethEthereum (ETH) er en smart kontraktsplattform som gjør det mulig for utviklere å bygge desentraliserte applikasjoner (dapps) konseptualisert av Vitalik Buterin i 2013. ETH er den opprinnelige valutaen for Ethereum-plattformen og fungerer også som transaksjonsgebyrer til gruvearbeidere på Ethereum-nettverket. Ethereum er pioner for blockchain-baserte smarte kontrakter. Når du kjører på blockchain blir en smart kontrakt som et selvopererende dataprogram som automatisk kjøres når spesifikke betingelser er oppfylt. På blockchain lar smarte kontrakter kjøres nøyaktig som programmert uten mulighet for driftsstans, sensur, svindel eller interferens fra tredjepart. Det kan lette utvekslingen av penger, innhold, eiendom, aksjer eller noe av verdi. 

Nettside: https://ethereum.org

 

bitcoin

Bitcoin

eth

Ethereum

HEX

HEX.com